توافق نامه

مدت زمان انجام سفارشات غیر پکیجی نهایتا 2 روز میباشد

زمان انجام سفارشاتی که به صورت پکیج هستند بسته به حجم کار متغیر خواهد بود

تغییراتی که پس از انجام پروژه توسط مشتری برای اعمال در طرح درخواست میشود در صورت داشتن شرایط زیر بررسی نمی شوند :

  • تغییرات در محتوای متنی باشد، فقط در محصولات متحرک (بنر گیف، بنر متحرک )
  • تغییرات در اندازه طرح باشد

هزینه نسخه PSD هر پروژه 50 هزار تومان میباشد. در صورت تمایل برای دریافت این نسخه پس از پرداخت هزینه درخواست خود را از طریق پشتیبانی سایت مطرح کنید