حریم خصوصی و مسائل قانونی

حریم خصوصی از دید wikipedia :

حریم خصوصی اطلاعاتی یا داده‌ای، رابطه‌ای است بین جمع‌آوری و توزیع داده‌ها، تکنولوژی، انتظار عمومی از حریم خصوصی و مسائل قانونی و سیاسی در ارتباط با آن‌ها است

لاین گراف متعهد میشود حریم خصوصی کاربران را نزد عوامل و گردانندگان مشخص شده جهت حفظ پروسه های سایت حفظ کند.
♦ پروسه های سایت شامل انجام هرگونه اقدام که نیاز به اطلاعات کاربر است میباشد.

پست الکترونیک (email) کاربر، جهت ارتباط میان مشتری و سایت همچنین بعنوان یک آدرس برای شناسایی پرداخت کننده و ثبت کننده سفارش تلقی میشود.
لاین گراف متعهد میشود پست الکترونیک کاربران را فقط جهت کاربرد های مذکور مورد استفاده قرار دهد و اطلاعات آن را نزد خود حفظ کند.

شماره تلفن (phone number) کاربر، جهت ایجاد ارتباط میان پشتیبان و مسئول رسیدگی به سفارش با مشتری، همچنین اطلاع رسانی از وضعیت پرداخت مشتری استفاده میشود.
لاین گراف متعهد میشود شماره تلفن کاربران را فقط جهت پیشبرد این اهداف استفاده کند و آن را در اختیار هیچ فرد یا نهاد دیگری قرار ندهد.

توجه کنید ارتباط با مشتری فقط توسط شماره تلفن 09383106664 انجام میشود.

نام و نام خانوادگی و آدرس سایت کاربر هنگام ثبت سفارش در سیستم ثبت میشود و فقط کاربرد تشخیص هویتی و اطالاعت مربوط به طراحی دارد.

توجه داشته باشید درگاه پرداخت مستقیم لاین گراف متصل به بانک سامان است. پس از پرداخت وضعیت پرداخت (موفق) (ناموفق) به همراه شماره پیگیری برای شما نمایش داده میشود. شماره پیگیری تاییدیه سفارش شماست. و در ثبت سفارش باید در اختیار سایت قرارگیرد.

توجه داشته باشید ایمیل هایی که از طرف سایت و برند لاین گراف به آدرس https://linegraph.ir به ایمیل کاربران ارسال میشود. تنها از طریق ایمیل های pps@linegraph.ir و rozheader.ah@gmail.com صورت میگیرد و سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای ایمیل هایی که از آدرس دیگری ارسال میشوند ندارد.